จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิธีการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ที่โถงหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

          โดยภายในนิทรรศการจัดให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งเรื่องของตราสัญลักษณ์ ความหมาย หมายกำหนดการพระราชพิธี ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่ 1-9 และพระราชพิธีต่าง ๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

          ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10