จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในชนบทห่างไกล

0
76

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 61 เวลา 11.30 น. ที่ บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายหลิว หยาง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

สำหรับ สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องมาจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ทางภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลได้รับความเดือดร้อนจากภัยของความหนาวเย็น และขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ  ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการและทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนด้านการดำรงชีพ และผู้เดือดร้อนทั่วไป

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รับไปดำเนินการกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน.