จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

0
73

เมื่อ 08.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 61   ที่ บริเวณภายในอาคาร  SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นำข้าราชการทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ มารอต่อแถวเพื่อรับบัตรคิวและเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานอย่างล้นหลาม

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนร่วมทะเบียน “Bike อุ่นไอรัก” สามารถรับเสื้อยืดพระราชทาน ได้ตั้งแต่1 – 2 ธันวาคม 61 ณ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถมารับเสื้อยืดพระราชทานเองได้ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจในการรับเสื้อพระทานแทนเท่านั้น

สำหรับ เสื้อจักรยานพระราชทานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้น โดยทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง ด้านหน้าของเสื้อมีข้อความ BIKER และสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย 9 ธันวาคม 61 ซึ่งจะจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม พร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคม  ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเกือบ  1 หมื่นคน ซึ่งต่างมีความปลาบปลื้มปิติยินดี และเป็นสิริสวัสดิมงคลที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้.