จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
218

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา

Loading…

โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ ในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 41 รูป ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และในเวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในเวลา 10.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมนิ่มซีเส็ง ชุมชนศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  และในช่วงเย็น เวลา 19.00 น. จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานที่และอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 โดยประชาชนให้แต่งกายในชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน.