จังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเชิงรุกน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่

เมื่อวานนี้ (21 มิ.ย.65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีการแก้ปัญหาเชิงรุก กำหนดพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้านนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ว่า นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในตัวเมืองเชียงใหม่ ด้วยการลดระดับน้ำในคูเมืองเพื่อให้เป็นแก้มลิงในการรองรับน้ำ พร้อมทั้งการขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน การทะลวงท่อ กำจัดวัชพืชในคลองแม่ข่า ปรับปรุงช่องทางน้ำ รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

สำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่

  1. ถนนโชตนา บริเวณหน้าสนามกอล์ฟลานนา
  2. พื้นที่บริเวณถนนห้วยแก้ว
  3. บริเวณหลังโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
  4. สี่แยกตลาดต้นพยอม
  5. กาดก้อม ชุมชนศรีปิงเมือง
  6. สี่แยกข่วงสิงห์-บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


โดยทั้ง 6 จุดนี้เป็น?พื้นที่ลุ่ม?ต่ำ ทำให้?มี?น้ำท่วมขังเป็นประจำหากเกิดฝนตกหนักในตัวเมืองเชียงใหม่? เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับ?สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการชลประทานแม่แตง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ทั้งการขุดลอกท่อที่อุดตัน การทะลวงท่อ ปรับปรุงช่องทางน้ำ การเตรียมความพร้อมกระสอบทราย และเตรียมสรรพกำลังทั้งอุปกรณ์และบุคลากรตลอด 24 ชั่วโมง


โดยเฉพาะเร่งดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งระยะไกล การทำช่องระบายน้ำ BERRIER เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชลประทาน ที่สี่แยกตลาดต้นพยอม จัดเตรียมแผ่นกั้นน้ำ รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ และได้มีแผนในการใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อดำเนินการสูบระบายน้ำลงคลองแม่ข่า และผันลงสู่ประตูระบายน้ำศรีดอนไชย เพื่อระบายลงลำน้ำปิง พร้อมเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำสามารถระบายได้เร็วมากยิ่งขึ้น และได้เริ่มขุดลอกเสริมแนวตลิ่งคันดินริมแม่น้ำปิง ระยะทางตั้งแต่สะพานนครพิงค์ ไปถึงสะพานตำรวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่