จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้ผู้ใช้บริการฟิตเนส O2 Gym สาขาข่วงสิงห์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID -19 และกักตัว 14 วัน

0
37

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศให้ผู้ใช้บริการฟิตเนส O2 Gym สาขาข่วงสิงห์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 และกักตัว 14 วัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่องดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการที่ O2 Gym ตั้งอยู่บนชั้น 3 ตึก CM Computer(แยกข่วงสิงห์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ที่ตึก SMEs ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน


เนื่องจากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีไทม์ไลน์ไปใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักตามมาตรการ D-M-H-T-T-A “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปพลิเคชัน(ไทยชนะ+หมอชนะ)”


ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด- 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง และที่สำคัญต้องสังเกตอาการตัวเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก และให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองทันที