จนท.ร่วมตรวจเตือน เฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.รบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นที่เชียงใหม่

0
1039

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 61 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2561 สถานประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นมีการตรวจเจอในการโฆษณาเบียร์ในร้าน ซึ่งผิดตาม พรบ. จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท โทษจับไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในวันนี้ได้ร่วมทำงานกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันช่วยตรวจเตือนและกระตุ้นให้ในพื้นที่ไม่เกิดการละเมิดกฎหมาย ที่สำคัญในช่วงเทศกาลมีการเข้มงวดในการห้ามขายแอลกอฮอล์ให้คนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งห้ามขายให้คนเมา ทั้งนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการมีการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างจริงจัง ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกิดการยอมรับมากขึ้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือแก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป

กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการโปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มข้น รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422