คณะแพทยศาสตร์ มช. ชูทีม BIKE AED แพทย์ฉุกเฉิน ภารกิจกู้ชีพนักวิ่งปอดเหล็ก

0
310

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ “BIKE AED” ช่วยเหลือนักวิ่ง กรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น

ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะการวิ่ง เพราะเป็นการออกกำลังกายที่สะดวกไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย ไม่ยุ่งยาก จากอุบัติการณ์พบว่าหากมีคนวิ่ง 1 หมื่นคน จะมีคนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น 1 คน นับเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง ทีมแพทย์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้นำ “BIKE AED” มาใช้ เพื่อช่วยเหลือนักวิ่งกรณีประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น

การนำ “BIKE AED” มาใช้ก็เพื่อมุ่งลดเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าว หากเรามี AED อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ จะสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่า AED หากใช้เร็วสามารถทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้จริง จากการเข้าช่วยเหลือนักวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการต่าง ๆ หลายครั้งที่ผ่านมา   ​โครงการ BIKE AED ได้จัดขึ้นมาแล้วประมาณ 4 ปี จากแพทย์อาสาสมัครที่มีความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอนของการทำงานนั้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะมีการแจ้งเหตุเข้าสู่กองบัญชาการ ทีมกู้ชีพจักรยานซึ่งระบุพิกัดโดย GPS ที่อยู่ใกล้ผู้บาดเจ็บที่สุด ก็จะไปยังจุดที่มีผู้ป่วยทันที เพื่อปฐมพยาบาลรักษา  หรือช๊อกไฟฟ้าหัวใจ ก่อนที่รถพยาบาลซึ่งมีความคล่องตัวน้อยกว่าจะเข้ามาช่วย หากเกิดกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยที่รักษาเองได้ก็จะไม่มีการเรียกรถพยาบาลมาสมทบ นอกจากนี้ระบบรายงานสถิติผ่านทางการส่งข้อวามสู่กองอำนวยการ โดยรายงาน หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง ,การวินิจฉัย , การรักษาที่ได้รับ เช่น หมายเลข xxxx วินิจฉัยว่าเป็นตะคริว ได้รับการรักษาโดยยืดกล้ามเนื้อ ฯลฯ

โครงการ BIKE AED เป็นชมรมอิสระที่เกิดจากแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ จากหลากหลายองค์กรมารวมตัวกันซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 ชีวิตและสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นชมรมไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งในขณะนี้ AED ของคณะแพทยศาสตร์ มีจำนวน 10 ตัว ที่ผ่านมาเคยใช้ในงานเชียงใหม่มาราธอนมา CMU มาราธอน night runฯลฯ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลมหาราช ฯ ยังมีความต้องการ AED เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง ในกรณีที่มีผู้สนใจที่จะเรียนรู้อยากมี BIKE AED ทางชมรมฯ ยินดีให้คำปรึกษา และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกทีมปั่น BIKE AED สามารถมาติดต่อได้ที่ Facebook.com/aclscmu