ขยาย รพ.สนามเชียงใหม่ เพิ่มอีก 900 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น

0
94

เมื่อ 20 กรกฎาคม 64 นายแพทย์ อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า จากสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประมาณ 60-70 รายต่อวัน ทางด้านคณะกรรม
การโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จากเดิมที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยอยู่ 250 เตียง และขณะนี้
มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ประมาณร้อยละ 70-80 จึงต้องเปิด Hall 2 รองรับได้ 400 เตียง และ Hall 3 อีก 500 เตียง เพิ่มขึ้นมาอีก 900 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มอย่าต่อเนื่อง พร้อมรองรับกรณีการส่งตัวผู้ป่วยมาจากอำเภอต่างๆขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างเตรียมพร้อมกันปกติ ในขณะที่มีการจัดวางเตียงและอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย โดยมีกำลังพลของกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ ได้เข้ามาช่วยประกอบเตียงกระดาษ และขนลำเลียงเครื่องนอน จัดตั้งเป็นเตียงสนามทั้ง 2 Hall เรียบร้อยแล้ว มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อินเทอร์เน็ต ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องมือแพทย์อย่างครบครัน พร้อมเปิดระบบรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเปิดรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ในวันนี้เป็นวันแรก โดยเริ่มมีการทยอยเข้ามารับการรักษาแล้ว


โดยในส่วนของผู้ป่วยที่ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในปัจจุบัน ที่ Hall 1 มีจำนวน 215 ราย เป็นหญิง 105 ราย ชาย 110 ราย มีเตียงว่าง 35 เตียง ชาย 15 เตียง หญิง 20 เตียง ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยสีเขียว ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ส่วนในรายที่มีอาการเพิ่มขึ้นจะรีเฟอร์ไปรักษายังโรงพยาบาล ท่ามกลางการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ 80 คน ซึ่งมีการแยกผู้ป่วยชายและหญิงชัดเจน โดยผู้ป่วยที่เป็นเด็กให้อยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยหญิง เพื่อความเป็นสัดส่วนและมีความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ทั้งนี้ในผู้ป่วยกลุ่มเด็กนั้นจะมีผู้ปกครองที่ติดเชื้อมาอยู่ด้วย ส่วนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็มีความเพียงพอในการรักษาแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดมาเสริมในเรื่องการเช่าวัสดุอุปกรณอื่น เช่น กล้องวงจรปิด และการจัดการขยะทางการแพทย์ เป็นต้น.