กองเท่าภูเขา!! ขยะ เปลือกมะพร้าวกว่า 500 ตัน คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวนิยมทานวันละ 10 ตัน

0
612

คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจีนกินมะพร้าววันละ 10 ตัน เทศบาลนครเชียใหม่ เผยภูเขาขยะเปลือกมะพร้าวกว่า 500 ตัน  เตรียมนำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แทนการกำจัดแบบอื่นซึ่งสิ้นเปลือง ประหยัดกว่าเดือนละ 30,000 บาท

ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในสวนหลวงล้านนา ร.9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้นำรถบรรทุกลำเลียงเปลือกมะพร้าวที่ไปรับมาตามตลาดสดและบ้านเรือนราษฎร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเทกองไว้เพื่อเตรียมนำมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามโครงการคัดแยกขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการว่าจ้างบริษัทเอกชนในการกำจัดขยะ ซึ่งมีการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ลูกมะพร้าวเปลือกทุเรียนและเศษสับปะรด มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ แจกจ่ายให้กับประชาชน

โดยแม่ค้าในตลาดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมขนาดใหญ่กว่า 20 ร้านติดกัน เปิดเผยว่า แต่ละวันเฉพาะร้านตนจะจำหน่ายได้ 100-1,000 ลูก จึงต้องสั่งใส่รถบรรทุกจาก จ.ราชบุรี มาวันละกว่า 1,600 ลูกเตรียมไว้ ส่วนราคาขายเป็นถุงๆละ 10 ลูก ในราคา 190-220 บาทอยู่ที่ขนาด  ส่วนราคาขายปลีกจะอยู่ที่ลูกละ 20 บาท โดยแม่ค้าจะนำไปขายต่อในราคาลูกละ 40 บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนจะนิยมทานมากที่สุดเนื่องจากหาทานในประเทศตนได้ยาก หรือในประเทศตนมีราคาแพงถึงลูกละ 200 บาท จึงเป็นที่นิยมมาเชียงใหม่ต้องซื้อหามาทานกัน

นายอัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระยะหลังทั้งคนเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมรับประทานมะพร้าวน้ำหอมมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือขยะจากเปลือกมะพร้าว และลูกมะพร้าว ที่ส่วนมากมาจากตลาดสดและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เฉลี่ยวันล่ะประมาณ 10 ตัน หากการกำจัดโดยการเผาก็จะใช้เวลานานและทำให้เกิดมลพิษในอากาศ ส่วนการกำจัดด้วยการนำไปฝังกลบจะต้องใช้งบประมาณการกำจัดตันละ 900 บาท เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล ดำเนินการเก็บเปลือกมะพร้าวจากตลาดร้านค้า โดยมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นลูกมะพร้าว เปลือกทุเรียนและเศษสับปะรด มาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บริเวณสวนหลวงล้านนา ร.9 เมื่อได้ปุ๋ยหมักก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน และใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเชียงใหม่ ทำให้ประหยัดเงินค่ากำจัดขยะถึงเดือนละ 3 หมื่นบาท

ทั้งนี้การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกมะพร้าวต้องใช้ระยะเวลาการทำค่อนข้างนานเนื่องจากเปลือกมะพร้าวและลูกมะพร้าวดิบย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลาในการทำปุ๋ยหมักนานกว่า 6 เดือน ซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพพันธ์ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เก็บเปลือกมะพร้าว ตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ทุกวันแล้วมากองไว้ทำปุ๋ยหมักที่สวนหลวงล้านนา ร.9 ทำให้กลายเป็นกองภูเขาเปลือกมะพร้าว ซึ่งประเมินว่ากองเปลือกมะพร้าวทั้งหมดมีนำหนักมากกว่า 500 ตัน อย่างไรก็ตามทางเทศบาลนครเชียงใหม่ อยากประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ประเภทเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดรถขยะไปจัดเก็บต่อไป.