กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

0
65

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (19 ก.ย.64) ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง แล้วช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.เชียงราย 57 มิลลิเมตร // เลย 51 มิลลิเมตร // กาญจนบุรี 60 มิลลิเมตร // กรุงเทพมหานคร 41 มิลลิเมตร // จันทบุรี 40 มิลลิเมตร และ สุราษฎร์ธานี 104 มิลลิเมตร โดยแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศน้ำน้อยถึงปกติและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมปริมาณน้ำทั้งประเทศ 47,197 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 57 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 41,659 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 58 ส่วนจุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 6 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก 6 แห่ง บริเวณเขื่อนนฤบดินทรจินดา เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนแม่มอก เขื่อนลำตะคอง อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และเขื่อนมูลบนพร้อมคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่มช่วง 3 – 4 วันนี้ ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ จ.เชียงใหม่ และเชียงราย รวมทั้ง ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นบริเวณแม่น้ำยม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และแม่น้ำป่าสัก อ.เมืองอำเภอวิเชียรบุรี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำชี อ.เมือง จ.ชัยภูมิ , ลำน้ำพอง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น , แม่น้ำมูล อ.พิมาย อ.โนนสะอาด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น ด้านแม่น้ำเลย อ.เมืองเลย จ.เลย และแม่น้ำบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีแนวโน้มลดลง


กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ยังได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด โดยกรมชลประทานได้เร่งดำเนินการในพื้นที่ จ.สุโขทัย อ่างเก็บน้ำแม่มอก มีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ในอัตรา 91.73 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำแม่มอก ในอัตรารวม 95.42 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ต.กลางดง ต.ทุ่งเสลี่ยม ต.ไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล และต.ท่าวิเศษ ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลำน้ำแม่มอกมีแนวโน้มลดลง // จ.พิษณุโลก มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ใน ต.บึงกอก อ.บางระกำ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบึงตะเคร็ง เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ // จ.พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำน้อย ต.หัวเวียง ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ มีแนวโน้มระดับน้ำลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง


ขณะที่ จ.นครราชสีมา พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (บน-ล่าง) เกิดน้ำท่วมขังบริเวณ อ.ด่านขุนทด และอ.โนนสูง ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) // จ.นนทบุรี ปิดอาคารชลประทานริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันภาวะน้ำทะเลหนุน พร้อมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วม บริเวณพื้นที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ชุมชนหมู่ 4 ต.บางพลับ ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ วัดแคนอก และชุมชนริมเกาะเกร็ดฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำ และเตรียมความพร้อมการยกของขึ้นสูงถึงวันที่ 22 กันยายน