กรมทรัพยากรธรณี จัดรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงราย ครบ 3 ปี

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานรำลึกครบรอบ 3 ปี ของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 ที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้ศูนย์เรียนรู้พิบัติภัยรายภาคในพื้นที่ลุ่มน้ำกก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้ตระหนักและเตรียมตัวรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อ 5 พฤษภาคม 60  ที่บริเวณภายในเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดงานรำลึก ครบรอบ 3 ปี ของเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 ขนาด 6.3 ริกเตอร์ ที่ระดับความลึก 10 กม. ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมซ้าย รอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือ อีกทั้งมีแผ่นดินไหวตาม หรือ (Aftershocks) มากกว่า 700 ครั้ง เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ เช่น โรงเรียน โบราณสถาน สถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคม และบ้านเรือนของราษฎร ประชาชนหลายพื้นที่รับรู้ได้ถึงจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ และลำปาง

สำหรับการจัดงานรำลึกครบรอบ 3 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีหน่วยงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรเอกชน และอีกหลายหน่วยงาน จัดให้มีนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการโครงสร้างและแบบแปลนบ้านรองรับแผ่นดินไหว การสาธิตเครื่องบินเล็กบังคับ การให้ความรู้ความเข้าใจระบบเตือนภัยประกอบแผนที่ การทดสอบเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว และพิธีปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน กว่า 300 คัน ไปตามเส้นทางในชุมชนของพื้นที่อำเภอแม่ลาว เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บ้านท่ามะโอ โดยศึกษาเรื่องบ้านประสบภัยแผ่นดินไหว รวมไปถึงความเสียหายและการก่อสร้างบ้านใหม่อีกด้วย