กรมควบคุมมลพิษ ย้ำ คุณภาพอากาศพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วน กทม. และปริมณฑลอีก 2 – 3 วันนี้อากาศจะดีขึ้น

0
51

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ย้ำ คุณภาพอากาศพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 2 – 3 วันนี้อากาศจะดีขึ้นนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงกรณีการนำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชั่น IQAir ที่รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลกช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีค่า US.AQI อยู่ในระดับสีแดงจนมีผลกระทบต่อสุขภาพว่า จากการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศทั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. และจากเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของเครื่องตรวจวัดจากหลายองค์กร รวมถึง เครื่องตรวจวัดโดยระบบเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ติดตั้งบริเวณอำเภอเชียงดาว 


พบในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยคุณภาพอากาศ (Thai AQI) อยู่ในระดับสีฟ้า-สีเขียว ภาพรวมคุณภาพอากาศดีมาก-ดี โดยข้อมูลจากแอปพลิเคชัน IQAir ที่พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงอาจเกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือ หรือปัจจัย หรือกิจกรรมของพื้นที่ในขณะนั้น ทั้งนี้ คพ. จะนำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ไปติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาวติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศวันนี้ (21 ต.ค.64) มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องมาจากสภาพอากาศนิ่งและลมอ่อน ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ จึงเกิดการสะสมในบรรยากาศ คาดว่า สถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นในอีก 2 – 3 วันนี้ โดยประชาชนสามารถติดตามตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai