กงสุลอินเดียเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายนนี้

0
184

เมื่อ 14.45 น.วันที่ 8 มิถุนายน 61 ที่ สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 โดยมี Mr. Shinish Jain กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการ ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางเบญจมาศ สมศิริ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานวันโยคะสากลทั่วโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศซาสตร์โยคะ ให้ผู้คนเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะ โดยการจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 61 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น. และเริ่มงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยได้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องสถานที่  ซึ่งบรรจุได้มากกว่า 1,000 คน พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถสแกน OR Code ในโปสเตอร์ด้านล่างข่าวนี้ และเข้าไปเขียนรายละเอียดแล้วส่งกลับ จากนั้นทางผู้จัดจะแจ้งยืนยันกลับทางอีเมล์ หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ซึ่งจะได้รับเสื้อยืดวันโยคะสากลฟรี พร้อมทั้งมีอาหารเช้า อาหารว่าง และน้ำดื่มไว้คอยบริการผู้เข้าร่วมงาน

Mr. Shinish Jain กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยทางศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้เปิดทำการในปีนี้ด้วย ทั้งนี้ในการเปิดงานวันดังกล่าว ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน อเมริกา ญี่ปุ่น และเมียนมา พร้อมทั้งสมาชิกผู้แทนกงสุลประเทศต่างๆในเชียงใหม่ โดยเฉพาะตั้งใจเชิญนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้

โดยภายในงาน จะมีการสาธิตศิลปะโยคะ และการแสดงโยคะจากอาจารย์หลายสถาบันโยคะในเชียงใหม่ ที่จะมาสาธิตให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิค ตั้งแต่ท่าโยคะเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเล่นโยคะ ขั้นกลางจนถึงโยคะขั้นสูง โดยผู้เข้าร่วมงานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือพื้นฐานด้านโยคะมาก่อน นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามเกี่ยวกับโยคะสำหรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมรับของรางวัล และร่วมชิมอาหารอินเดียแสนอร่อยหลังจากเสร็จสิ้นงาน