กกต.เชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้ง นายก อบจ. 20 ธันวาคม นี้

0
74

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ความคืบหน้าของการจัดการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในช่วงสัปดาห์นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญกลุ่มการเมืองต่าง ๆ เข้ามาประชุมเพื่อที่จะแจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการหาเสียง ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง เพื่อให้กลุ่มการเมืองต่าง ๆ รับทราบ  และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ภายหลังจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว โดยจะทยอยเชิญกลุ่มการเมืองเข้ามาพบเพื่อรับฟังข้อชี้แจงให้ครบทุกกลุ่ม


สำหรับเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ มี 42 เขต และในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยจะต้องลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละหน่วยลง โดยให้อยู่ที่ประมาณ 600 คนต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง และจากเดิมที่มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 2,500 หน่วย ก็จะมีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก 400 ถึง 600 หน่วย แต่ต้องดูประกาศของสำนักทะเบียนราษฎรก่อน ว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าไหร่ และจะได้มีการปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดจุดและสถานที่เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จากนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าบ้านว่าในแต่ละบ้าน มีใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง และจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ไหน  ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งไปไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง.