สิ้นครูช่างฝีมือ ผู้สร้างตำนานเครื่องเงินแห่งล้านนา นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 ด้วยโรคชรา

0
122นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) ปี 2557 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ที่บ้านพักอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สิริอายุ 88 ปี มีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น. ณ วัดสวนตาล  จังหวัดน่าน มีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต


สำหรับนายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ถือเป็นช่างเครื่องเงินโบราณที่อนุรักษ์ลายพื้นถิ่น คิดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้และเป็นที่ยอมรับแพร่หลายคือ ลายดอกกระถินและยังได้พัฒนารูปแบบเครื่องเงินในอีกหลายรูปแบบ  อีกทั้งยังเป็นครูถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนตลอดเวลา ได้สร้างสรรค์ผลงานมาตลอดชีวิต จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ  หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของจังหวัดน่านที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและพัฒนาต่อเนื่อง