ศิลปินเชียงใหม่ ร่วมโปรเจ็ค เพลง “คนสำคัญ” สร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect

0
427

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) ทำแคมเปญ “ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect” ที่มาพร้อมกับสโลแกน “ช่วยกันปกป้องเด็ก…ในแบบที่คุณทำได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการปกป้องเด็กในแบบที่แต่ละคนสามารถทำได้ จึงเกิดโปรเจ็ค เพลง “คนสำคัญ” ที่แต่งคำร้อง ทำนอง และเรียบเรียง โดย โอปอล์ ตันตยานุสรณ์ และมีศิลปินนักร้องนักดนตรีในเชียงใหม่หลายท่านมาช่วยกัน ได้แก่ โอปอล์ ตันตยานุสรณ์, คาเร็น คล่องตรวจโรค, ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล, อ้อม รัตนัง, เป้ จักรพงศ์ เทียนวิจิตร, เอก รัตนะ, พันธ์ชิต รอดสรรเสริญ และทีมนักร้องของคอมแพสชั่น ได้แก่ มณีนุช วัฒนา, วิภาวี นิรันดร์ชัย, นีลา ศรีเพิ่มภูมิ, อรุณี ขันทนันท์คำ, ชบาไพร คำวงค์ศรี, กอเล่ จะอื่อ และ สุทธิดา คีรีไพบูลย์ โดยมี วีระ วัฒนะจันทรกุล เป็นโปรดิวเซอร์สำหรับโปรเจ็ค Music Video เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิดรุณาทร,  Forward Love, CON MOTO, Opal Studio และ Yin Yang Recording Studio

Loading…

เป้าหมายของการทำ MV เพลง “คนสำคัญ” คือเพื่อรณรงค์สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่แต่ละคนสามารถทำได้   ทั้งนี้สามารถติดตาม MV เพลง “คนสำคัญ” ในวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พฤศจิกายน 62 ทางช่อง YouTube ของมูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย)

สำหรับ มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) ตั้งอยู่เลขที่ 57/7 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ซอย3 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เป็นองค์กรคริสเตียน ที่ทำพันธกิจด้าน การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม สำหรับเด็กที่ขัดสน ดำเนินงานในประเทศไทย มาเป็นเวลา 49 ปี ปัจจุบันมีเด็กกว่า 50,000 คนในโครงการ  โดยให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาในทุกด้านที่สำคัญของชีวิต จนค้นพบศักยภาพภายในตนเอง อันนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณธรรม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องเด็กให้มีชีวิตที่ปลอดภัย มูลนิธิฯ พบว่าในปัจจุบันยังมีเด็กจำนวนมาก ที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ปลอดภัย และถูกริดรอนสิทธิ  เช่น ยังมีเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึง หรือรับการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือสายอาชีพ  ยังมีเด็กที่ถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกล่อลวง หรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศอีกด้วย.