วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เตรียมจัดการแสดงประจำปี “เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน”

0
1236

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เตรียมจัดการแสดงประจำปี “เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน” โดยจะเริ่มแสดงวันที่ 13 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2560 เพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่จัดซ้อมใหญ่การแสดงประจำปีการศึกษา 2560 ‘เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน’ โดยเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส จากโรงเรียนโสตศึกษา อนุสารสุนทร โรงเรียนสอนคนหูหนวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับชมเพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยทุกกลุ่ม ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่

สำหรับ การแสดงประจำปีการศึกษา 2560 ‘เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน’ จะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (รอบปฐมทัศน์) และรอบปกติ เริ่มวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยเปิดการแสดงวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 09.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น. สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โทร. 053-283561-2