การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ผ้าใยกล้วยบัวหลวง) เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพเสริมให้ประชาชน

0
135

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำผลงาน“การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ผ้าใยกล้วยบัวหลวง)”มาจัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021) ย้ำ ถือเป็นอีกช่องทางในการนำสิ่งของในพื้นที่มาสร้างประโยชน์ เพิ่มมูลค่า ยังสร้างอาชีพเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นิสิต นักศึกษาและประชาชนต่างทยอย เข้าชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021) ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 500 ผลงานกว่า 100 หน่วยงาน มาจัดแสดง 


โดยหนึ่งในนี้คือ ผลงาน“การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ผ้าใยกล้วยบัวหลวง)”ของ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร นักวิจัยและหัวหน้าโครงการฯ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จังหวัดปทุมธานี พร้อมเล่าให้ฟังถึงแนวคิดการนำผักตบชวา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ว่า ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.ตั้งแต่ปี 2560 และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาในหลากหลายรูปแบบ และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย ส่วนในปี 2564 ได้มีการนำเสนอด้วยการนำชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาและยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีการต่อยอดให้เป็นชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ รวมทั้งยังสร้างนวัตกรชุมชนด้วย ขณะเดียวกันยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่อื่นๆ ด้วยเช่น จังหวัดนนทบุรี ชุยนาท พระนครศรีอยุธยาและราชบุรี ด้วย 


ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร ยังกล่าวอีกด้วยว่า ขณะนี้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทั้งกระเป๋า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งบุรุษสตรี กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ตกแต่งบ้านเรือน ขณะเดียวกัน น.ส.นิกร เอี่ยมสะอาด ซึ่งถือเป็นนวัตกรต้นแบบ ที่ได้มีการนำผักตบชวาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มโดยนำผ้าที่ทำมาจากผักตบชวามาผสมผสานกับหนัง ผลิตเป็นกระเป๋าแฟชั่น สีขาวนวลสวยงามเป็นธรรมชาติ โดยขณะนี้สามารถส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ แล้ว อย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ด้วย 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ได้ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ