กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้ง สิ้นหะมะ แบลือแบ ศิลปินแห่งชาติดิเกร์ฮูลูปี 2559

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งว่า นายหะมะ แบลือแบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ดิเกร์ฮูลู) ปี 2559 ถึงแก่กรรมที่บ้านพักตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เนื่องด้วยโรคเบาหวาน สิริรวมอายุ 73 ปี โดยทายาทได้ทำพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ มัสยิดกูแบบาเดาะ จังหวัดยะลา โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานสำหรับนายหะมะ แบลือแบ ถือเป็นศิลปินดิเกร์ฮูลูมากด้วยความสามารถ โดยสอดแทรกสาระความรู้เข้าไปกับการแสดงและผสมผสาน การขับร้องภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่นด้วยจังหวะที่รวดเร็วทันสมัย สามารถสื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย


ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงได้บรรจุเรื่องการแสดงดิเกร์ฮูลูเข้าไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน จากความสามารถได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดยะลา ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านศิลปกรรม (การแสดงดิเกร์ฮูลู) และประธานชมรมดิเกร์ฮูลูจังหวัดชายแดนภาคใต้