เอสเอ็มอี แบงก์ สำนักงานเขต 1 และสาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ ธพว. เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง ในพื้นที่ห่างไกล

0
420ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธวพ. หรือ SMEs Bank) สำนักงานเขต 1 และสาขาเชียงใหม่ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เติมฝันเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม หมู่ 11 ตำบล เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) สำนักงานเขต 1 และสาขาเชียงใหม่ นำโดย นางมนต์ฤดี เนียมทรัพย์ผู้จัดการเขต 1 เชียงใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโครงการ ธพว. เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง โดยมี พันตำรวจโท วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้างหนองแขม กล่าวต้อนรับ และมีคณะครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา ที่เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า และเผ่าลาหู่ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันหลังเสร็จสิ้นพิธี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับธารน้ำใจจากทีมงาน และผู้มีจิตศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินทุน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาทิ ตัวต่อเลโก้   ตัวอักษร ก-ฮ , 1-100    A-Z    ดินน้ำมัน ชั้นวางของ  โต๊ะญี่ปุ่น ชุดสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  แฟ้มเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด  กระดาษทรายแผนที่  ลูกโลก โปสเตอร์ดาราศาสตร์  โปสเตอร์ประเทศในอาเซียน รวมทั้งแผ่นซีดี โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ในห้องเรียน  เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับพิมพ์ข้อสอบ O-NET  ชุดยาสามัญประจำบ้าน และชุดแบตตาเลี่ยนตัดผมนักเรียนชาย  นำไปมอบให้น้องเยาวชนที่ขาดแคลน เพื่อเสริมการเรียนรู้และเสิรมสร้างอุปนิสัยการอ่าน เพื่อนำทางสู่เยาวชนที่มีคุณภาพของชาติในอนาคตสำหรับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และได้เห็นความสำคัญของเยาวชนไทยที่กำลังเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนของชาติในอนาคต จึงได้ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2563 เป็นสิ่งของอุปกรณ์เพื่อการศึกษาต่างๆ แก่น้องๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล ได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ.