เปิดแล้ว! สถาบัน S A M หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก จากสิงคโปร์แมท์

0
375

เปิดสถาบัน S.A.M (Seriously Addictive Mathematics) สอนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์แมทส์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กวัยเจริญเติบโต ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเด็กจะสนุกกับการเรียนทางด้านวิชาคณิตศาสตร์

เมื่อ 13.30 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 60 ที่บริเวณชั้น 3 สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานในการเปิดสถาบัน S.A.M (Seriously Addictive Mathematics) โดยมี คุณเสาวภา กาสีชา เจ้าของสถาบัน S.A.M และคณะครูผู้สอน ให้การต้อนรับ ท่ามกลางเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คุณเสาวภา กาสีชา เจ้าของสถาบัน S.A.M กล่าวว่า สถาบัน S.A.M ก่อตั้งโดย บริษัท P&S Education Solution จำกัด ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้แก่เด็กไทย จึงได้เปิดแหล่งฝึกวิชาให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมแห่งหนึ่ง ที่จะช่วยขัดเกลา ให้ความรู้ ฝึกทักษะ โดยปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้ปกครองจำนวนมากมองหาสถานที่เรียนให้บุตรหลาน  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งถืออว่าเป็นรากฐานกระกวนการคิดที่สามารถต่อยอด และนำไปปรับใช้กับวิชาสำคัญอื่นๆ และหากจะมองหาต้นแบบที่ดีระดับโลก หลายคนเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศสิงคโปร์ เพราะถ้าวัดผลคะแนนคณิตศาสตร์ของผู้ที่เรียนมาจากหลักสูตรของสิงคโปร์นั้น มีคะแนนความสำเร็จสูงระดับโลก โดยอ้างอิงจากคะแนน TIMSS (Trends in International Math & Science Study) ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

“ดิฉันได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ ที่ลูกสาว ได้เข้าไปเรียนในสถาบันสิงคโปร์แมทส์ และได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ธุรกิจสิงคโปร์แมทส์ จึงเริ่มขึ้น และคิดว่าธุรกิจการศึกษาที่ทำ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ธุรกิจ แต่เป็นสิ่งที่อยากทำตามแรงบันดาลใจ เพราะอยากให้เด็กไทยพัฒนา และเชื่อว่าการให้การศึกษากับเด็กนั้นต้องรับผิดชอบสูงมาก ต้องถ่ายทอดความรู้ด้วยความตั้งใน และเอาใจใส่เป็นอย่างดี และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องช่วยให้เด็กรักการเรียนคณิตศาสตร์แบบไม่เครียดและสนุกกับวิชานี้ เพราะคณิตศาสตร์สอนให้เราเข้าใจตรรกะทางการคิดและการวิเคราะห์ ซึ่งหากจะเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ก็อยากให้ผู้ปกครองเลือกสถาบันที่มีหลักสูตรที่ดีที่สุด และเริ่มต้นให้ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก” คุณเสาวภา กล่าว

สำหรับการเรียนการสอนของสถาบัน จะมีสองส่วนคือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัด ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองให้เรียนรู้ผ่าน และจะเน้นการใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ อนุบาล 3 ปี ประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 3 ปี หรือช่วงอายุตั้งแต่ 4-12 ปี โดยมีตำราทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ มีการสอบกกลางภาคและปลายภาคเรียน สำหรับ สถาบัน S.A.M สิงคโปร์แมทส์ นั้น ขณะนี้ได้เปิดสาขาที่ สาขาบองมาเช่  กรุงเทพฯ และสาขาเชียงใหม่ ที่ ชั้น 3 สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ โทร.098-659-7442.