เปิดเทอมวันแรกท่ามกลางฝนพรำ ส่วนครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีน

0
98

เมื่อ 14 มิถุนายน 64 บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก ที่โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีบรรดาผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนเดินเข้าโรงเรียนท่ามกลางฝนพรำตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” ที่ส่งผลให้ 23จังหวัดเหนือและอีสานมีฝนตก โดยผู้ปกครองต้องกางร่มให้บุตรหลาน และบรรดาคุณครูคอยต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมการคัดกรองสแกนอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และติตสติ๊กเกอร์ว่าผ่านการคัดกรองแล้ว ก่อนที่ผู้ปกครองจะพาเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กในระดับชั้นอนุบาลไปส่งยังห้องเรียน ซึ่งนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนใหม่ ที่เพิ่งห่างจากอกพ่อแม่ผู้ปกครอง ต่างร้องกระจองอแง คุณครูต้องคอยปลอบโยนเพื่อให้เด็กน้อยเกิดความสบายใจ โดยเด็กโตส่วนใหญ่มีความสุขที่ได้กลับมาโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ ได้เจอเพื่อนร่มชั้นเรียนและคุณครู ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าเด็กต่างมีความสุขในการเปิดเทอมในวันนี้เป็นวันแรกนางรินทร ศีรีจอมแปง ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา เปิดเผยว่า ก่อนเปิดเทอมทางโรงเรียน 2 สัปดห์ได้ให้คุณครูเตียมการสอนแบบออนไลน์ โดยครูมาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอยส่งไปให้เด็กที่บ้าน โดยในวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาจะให้เปิดเรียนในโรงเรียนแต่ก็ต้องเลื่อนมาเปิดในวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งก่อนเปิดเทอมได้สอบถามผู้ปกครองทางไลน์กลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าควรจะเปิดสอนแบบ On Site ขณะที่มีทางเลือกให้ 2 ทาง คือ หากผู้ปกครองท่านไหนที่ไม่สามารถดูแลเด็กที่บ้านได้ หรือติดงานก็เอาเด็กมาที่โรงเรียนได้ส่วนผู้ปกครองที่ยังกลัวในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ให้สอนที่บ้านโดยใช้วิธีแบบ On Hand โดยครูจะสั่งงานทางไลน์กลุ่มห้องว่าวันนี้เรียนอะไรบ้าง และให้ผู้ปกครองเปิดหนังสือและดูแลเด็ก ทั้งนี้ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 825 คน มีที่มาเรียนวันแรกประมาณ 700 คน ทั้งนี้อาจจะมาจากอุปสรรคฝนที่ตกลงมาด้วย ส่วนมาตรการป้องกันโควิด-19 อันแรกคือเน้นย้ำผู้ปกครองไม่ควรพาเด็กไปสถานที่ผู้คนแออัดต่างๆ และหากจะออกจากบ้านมาโรงเรียนต้องปฏิบัติ 3 อย่าง คือ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และเด็กต้องมีเจลแอลกอฮอล์พกมาส่วนตัวด้วย ส่วนเมื่อมาถึงโรงเรียนก็จะมีการคัดกรองอีกชั้นหนึ่ง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการแยกสอนกลุ่มละ 15 คนต่อห้อง เพื่อเว้นระยะห่างด้วยนางรินทร ยังกล่าวว่า เรื่องการรับวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้บุคลากรและครูของโรงเรียน ที่อยู่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 50 คน จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และโควตาของท้องถิ่นที่ได้จองไว้ถูกเลื่อนมาแล้วสองครั้ง จากกำหนดฉีดวันที่ 7 มิถุนายน เลื่อนเป็น 14 มิถุนายน แต่ล่าสุดก็ถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด โดยยอมรับว่าสร้างความกังวลใจให้กับคุณครู ในตอนนี้เกือบทุกคนต้องใช้วิธีจองผ่านช่องทางเว็บไซต์”ก๋ำแปงเมือง” ของทางจังหวัด เพื่อขอรับสิทธิในกลุ่มประชาชนทั่วไป และได้คิวที่จองไว้ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม และ หากคิวไหนได้ก่อนก็จะฉีดก่อนทันที.