เปิดตัวแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect

0
124

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ดึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐที่สะดวกและรวดเร็ว โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” เป็นช่องทางดิจิทัลสำหรับการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแล้ว ยังเป็นช่องทางใหม่ในการเข้าถึงโอกาสการศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทสามารถยื่นขอกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ในระบบ IOS / Android ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มียอดดาวน์โหลดแล้ว 2.3 ล้านครั้ง โดยเตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 รองรับนักเรียน นักศึกษากว่า 624,000 ราย กู้ยืมสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี และเป็นปีแรกที่นักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถยื่นขอกู้ได้ด้วย

เงื่อนไขการกู้ยืมยังคงแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ /นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ /นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และ/นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

นายอนุชา ยังกล่าวว่า กยศ. Connect เป็นการดำเนินงานตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ผลักดันให้ทุกส่วนราชการเร่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ทั้งในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Big Data รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐอีกด้วย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์