เปิดฉากงาน “มหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่” เริ่มที่แรกจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 4-10 มิ.ย.นี้

0
381

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 4 มิถุนายน 61 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีบรรดาเด็กนักเรียนทั้งระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมชมงานวันแรก ด้วยความตื่นเต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมภายในงาน

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ทั้ง 4 ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มต้นภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 61 โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และนิทรรศการจากทั้งในและต่างประเทศ หวังจุดพลังสร้างบันดาลใจนำไปต่อยอดความคิดสู่อนาคต ตั้งเป้าขยายฐานผู้ร่วมงานทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพให้แก่เยาวชนพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี และของประเทศ โดยในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในส่วนกลางเมื่อปี 2560 มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,106,724 คน จากข้อมูลพบว่าผู้เข้าชมที่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจากภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีจำนวนผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ เนื่องจากอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและเกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน และประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ขึ้น(National Science and Technology Fair 2018, Regional) รวม 4 ภูมิภาค โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก และจะจัดต่อเนื่องโดยครั้งที่ 2 จะจัดที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13-19มิถุนายน 61 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 61 และครั้งที่ 4 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 61 ซึ่งมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจหลากหลายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมงานได้ตื่นตัวกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.