สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวัน ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

0
1203

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2561

เมื่อ10.30 น. วันที่ 6 สิงหาคม 61 ที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการร่วมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้ต้องขังทุกประเภท จำนวนทั้งสิ้น 2,248 คน และการมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยจัดให้มีการ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม โดยปีนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2561

ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้กับผู้ต้องขังทุกประเภท จำนวนทั้งสิ้น 2,248 คน และการมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 82,440 บาท ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 20,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15,000 บาท คณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 9 จำนวน 20,000 บาท ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17,440 บาท สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท.