รัฐมนตรีศึกษาธิการ ชื่นชมสถานศึกษาในการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชมสถานศึกษาในการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1 เป็นอย่างดี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ พบว่าสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทางสังคม มีการกำหนดให้นักเรียนนั่งสอบห้องละไม่เกิน 20 คน การรักษาความสะอาดและสุขอนามัย

การจัดเจลล้างมือไว้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในเบื้องต้น สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งได้เห็นพลังของผู้บริหารและคณะครูที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี พร้อมปรับตัวสู่การจัดการศึกษาในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยหวังว่าจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการยกระดับการศึกษาไทยต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ช่วยกันบริหารจัดการด้านต่างๆ ตลอดจนพลิกวิกฤติ COVID-19 ให้เป็นโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาไทย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์