มช. ตามรอยละคร “รากนครา” จัดเสวนา ล้านนาเล่าว่า…เที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์

0
479

เมื่อ 9.00 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 60 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Open House เปิดตัวศูนย์วิจัย และโครงการด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดเสวนา เรื่อง “ล้านนาเล่าว่า…เที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 60 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรับใช้สังคม เป็นผู้แทนอธิการบดี มช. เปิดงาน และ ผศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เป็นผู้แนะนำศูนย์วิจัยล้านนา  และโครงการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ และ ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นผู้แนะนำศูนย์วิจัยฯ และโครงการล้านนาเล่าว่า…เที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์

ทั้งนี้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และศูนย์วิจัยล้านนาขึ้น เพื่อดำเนินการวิจัยด้านสังคม ล้านนา และการท่องเที่ยว นำเผยแพร่สู่สังคมและชุมชน สามารถนำไปพัฒนายกระดับด้านการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2561 ยังได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยวอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ โครงการล้านนาเล่าว่า… และโครงการประตูท่องเที่ยวสู่ล้านนา (Lanna Tourism Enclave) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในล้านนา ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หหลากหลาย มีอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 720 ปี

และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทางประวัติศาสตร์หรือละคร  มีส่วนสำคัญอย่างมากในการจูงใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ซึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์ ที่นำนักท่องเที่ยวจีนเดนทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างมหาศาล อย่างที่ไม่เคนมีมาก่อนรวมทั้งละครจากเกาหลีเรื่องอื่นๆ ก็สามารถสร้างกระแสนักท่องเที่ยวไทยจำนวนไม่น้อยตามไปเก็บภาพความประทับใจตามที่ต่างๆ ตามที่ปรากฏในละคร

และจากความโด่งดังของละครเรื่อง นาคนครา ละครอิงประวัติศาสตร์ที่สร้างกระแสอย่างล้นหลาม ด้วยเสน่ห์และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงฉากและองค์ประกอบที่สวยสดงดงาม ทำให้บรรดาแฟนละครจำนวนมากออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านสถานที่ถ่ายทำละคร ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดเสวนา เรื่อง “ล้านนาเล่าว่า…เที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์” โดยมีการนำเสนอหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจจากปรากฎการณ์การท่องเที่ยวดังกล่าว โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามรอยละครและประวัติศาสตร์ล้านนา อาทิ “เที่ยวตามรอยนาครา” “กว่าจะเป็นนาครา” “อ่านนิยาย ดูละครย้อนดูล้านนา” “ตามรอยบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา” อีกทั้งยังนิทรรศการชุดเครื่องแต่งกายล้านนา นิทรรศการภาพถ่ายตามรอยนาครา และกาดมั่วครัวฮอม ฯลฯ.