มช. ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” ชนิดใหม่ของโลก มีราคาแพงเทียบกับของอิตาลี่ กก.1.6 แสน

0
1421

มช.ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิลขาว เทพสุคนธ์” เห็ดชนิดใหม่ของโลก ชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพฯ ในอนาคตอาจสามารถผลิตเห็ดที่มีมูลค่าสูงที่สุดเข้าสู่ตลาดโลก จนก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศต่อไป

เมื่อ 4 กันยายน 60 ที่ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “ครั้งแรกในเมืองไทยกับการค้นพบ “” เห็ดชนิดใหม่ของโลก ชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง , ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า ทีมนักวิจัยที่ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล ร่วมพูดคุย และสัมผัสรสชาติอาหารที่ทำมาจากเห็ดทรัฟเฟิลที่ค้นพบในประเทศไทย ซึ่งคณะวิจัยของได้ศึกษาวิจัยเห็ดราในภาคเหนือมาเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี และได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลกมาแล้วกว่า 60 ชนิด และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการค้นพบในครั้งนี้ คือ ทางคณะวิจัยได้ค้นพบเหตุที่เป็นเสมือนทองคำแห่งพื้นป่าอย่าง “เห็ดทรัฟเฟิล” เป็นการค้นพบที่ก่อให้เกิดความพิเศษไปทั้งวงการวิจัยเห็ดรา เนื่องจากมักพบได้ตามประเทศเขตหนาว หรือเขตอบอุ่นเพียงเท่านั้น แต่ครั้งนี้กลับพบในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น

“เห็ดทรัฟเฟิล” เป็นเห็ดที่มีความพิเศษ และแตกต่างจากเห็ดที่เรารับประทานกันโดยทั่วไป อย่างเห็ดหอม เห็ดฟาง หรือ เห็ดออรินจิ โดยเห็ดเหล่านี้จะเจริญเติบโตอยู่ตามขอนไม้ หรือซากใบไม้ต่างๆ แต่เห็ดทรัฟเฟิล จะเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน ตามรากต้นไม้บางชนิดเท่านั้น หน้าที่ของเห็ดทั้งสองกลุ่มนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ เห็ดชนิดอื่นจะทำหน้าที่ย่อยสลายซาก แต่เห็ดทรัฟเฟิล กลับทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารในดินให้กับพืชที่มันอาศัยอยู่ด้วย ลักษณะพิเศษอีกอย่างของเห็ดทรัฟเฟิล คือ มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์จนทำให้มันได้ไปประดับตกแต่งอยู่ตามเมนูอาหารระดับมิชลินสตาร์ โดยเห็ดทรัฟเฟิลที่คณะวิจัยค้นพบมี 2 ชนิด ที่เป็นเห็ดทรัฟเฟิล ชนิดใหม่ของโลกคือ “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอีกชนิดคือ Tuber lannaense ส่วนเห็ดทรัฟเฟิลอีกชนิดไม่ใช่เห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลก  แต่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิดที่แพงที่สุดในโลก คือ เห็ทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน ที่มีราคาสูงถึง 160,000 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ทางคณะวิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพัฒนาการทำฟาร์มเพาะเห็ดทรัฟเฟิล เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเกษตรกรรมไทย ซึ่งในอนาคต อาชีพนักเพาะพันธุ์เห็ดทรัฟเฟิล หรือ เจ้าของฟาร์มเห็ดทรัฟเฟิล อาจกลายเป็นอาชีพใหม่ และประเทศไทยอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่สามารถผลิตเห็ดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเข้าสู่ตลาดโลก จนก่อให้เกิดรายได้มหาศาลแก่ประเทศต่อไป