ผบ.มทบ.33 เผยการปลูกฝิ่นพื้นที่อำเภออมก๋อยลดลงกว่า 99.3 % นับตั้งแต่ตั้งศูนย์ฯ ปี 2560

0
180

เมื่อ 22 กันยายน 63  ที่ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ พล.ท.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33  ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่อำเภออมก๋อย  ซึ่งมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และบูรณาการหน่วยในแผนงาน เพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่น การป้องกันเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบำบัด รักษา ผู้เสพและติดยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย


สรุปงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา   สามารถสำรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 8 แปลง พื้นที่ 5.14 ไร่ พบในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ต.ยางเปียง และ ต.แม่ตื่น ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 21 แปลง 24.55 ไร่   โดยในปี 2562  ตรวจพบ จำนวน 29 แปลง 26.91ไร่  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น และมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ ซึ่ง ในปี 2563 ประชาชนชาวอมก๋อยได้นำเมล็ดพันธุ์ฝิ่นมามอบให้กับทางศูนย์ฯ จำนวน 36.27 กิโลกรัม (ปี 2562  จำนวน 22.90 กิโลกรัม)  การตรวจยึดยาเสพติดและจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 237 ราย และของกลางยาเสพติด ยาบ้า 33,110 เม็ด, ฝิ่นดิบ 11,497.78 กรัม, เฮโรอีน 230.95 กรัม, กัญชา 10,073.01 กรัม และไอซ์ 25.42 กรัม     การบำบัดผู้ติดยาเสพติด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 2,094 คน สามารถเลิกเสพได้เด็ดขาดแล้วจำนวน 345 คน  

พล.ท.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33  ตั้งแต่เริ่มโครงการ  การลดพื้นที่ปลูกฝิ่น และเริ่มโครงการแก้ไขปัญหาฝิ่นฯ ในปีงบประมาณ 2560 ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น 908.03 ไร่, ในปีงบประมาณ 2562 ตรวจพบ   26.91 ไร่, ในปีงบประมาณ 2563 ตรวจพบ  5.14 ไร่ ซึ่งการปลูกฝิ่นลดลงจากปีที่แล้ว 81 % และลดลงจากปีที่เริ่มโครงการ 99.36%.