นักศึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “The ICDL Digital Competition 2017”

0
357

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนให้ คุณธวัลรัตน์ มีเมล์ คุณศิริพร กาวิชา และคุณสิริกร ทวีปัญโญภาส นักศึกษาคณะบริการธุรกิจชั้นปีที่ 2 นำทีมโดยคุณพัชร์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน “The ICDL Digital Competition 2017” เมื่อในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยความร่วมมือของ ICDL Thailand กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจากคุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ในการแข่งขันครั้งนี้ นางสาว ธวัลรัตน์ มีเมล์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน “The ICDL Digital Competition 2017” จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 40 คน จาก 7 สถาบันทั่วประเทศ