ท่องทะลุมิติ!! ไดโนเสาร์โลกล้านปี บุกสวนสัตว์เชียงใหม่

0
317

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดนิทรรศการ มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 นำหุ่นจำลองไดโนเสาร์ หลายสายพันธุ์ที่ค้นพบในไทย และขยับตัวได้มาแสดง

เมื่อ 22 กันยายน 60 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี และสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 @เชียงใหม่”  ระหว่าง 20-24 กันยายน 60 โดยมี นายปะลอง ดำรงไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน  นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในเชียงใหม่เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ และประชาสัมพันธ์ด้านธรณีวิทยา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมทางธรณีวิทยา แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยว  ให้เกิดการอนุรักษ์ หวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรธรณีไทย ใต้ร่มพระบารมี  นิทรรศการอุทยานธรณี นิทรรศการไดโนเสาร์ไทย นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในประเทศไทย ทั้ง 7 แห่ง โดยกิจกรรมไฮไลต์เป็นการเปิดตัวไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย ในรูปแบบสวนดึกดำบรรพ์ พร้อมหุ่นจำลองไดโนเสาร์ สายพันธ์ที่ค้นพบจากแหล่งต่างๆขอไทย และเป็นชนิดใหม่ของโลก จำนวน 9 สายพันธุ์ ได้แก่ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ , ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ, สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซีส, กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส, สยามโมซอรัส สุธีธรนิ, ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ, สยามโมดอน นิงามอิ, ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอเ และสิรินธรนา โคราชเอนซิส นอกจากนี้ยังมีหุ่นได้โนเสาร์เคลื่อนไหวได้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน Kids Zone ทั้งการขุดค้นซากฟอสซิลได้โนเสาร์ และฐานการเรียนรู้ต่างๆอีกมากมาย โดยเด็กๆที่สนใจ สามารถไปชมได้ตั้งแต่ 20-24 กันยายน 60 บริเวณลานจัดแสดงข้างวัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่.