ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ เปิดตัวยิ่งใหญ่ พร้อมช่วยเหลือสังคม นำเสนอข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

0
638

เมื่อ 17.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 62    ที่ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวชมรมฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำประธานชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ชุดก่อตั้งชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ประจำปี 2562-2563 นำโดย นายสรวิชญ์ กันธิตระกูลวงศ์ ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารฯ จำนวน 14 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมพูดคุยเรื่องทิศทางสื่อออนไลน์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ และบุคคลสำคัญ ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย

ด้วยในปัจจุบัน โลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล 4.0 เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก จึงทำให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน หันมาให้ความสนใจทำการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก สื่อออนไลน์ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง “ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่” เพื่อรวบรวม และเป็นการคัดกรองสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาการแสดงออก พร้อมป้องกันเสรีภาพของสื่อฯ บนอินเทอร์เน็ต, ช่วยเหลือและส่งเสริมสื่อฯ ให้มีความรับผิดชอบ, สร้างศักยภาพของสื่อฯ ที่มีความหลากหลายทางอิสระและความสามารถทางวิชาชีพของบุคคล, ส่งเสริมการเข้าถึงอย่างกว้างขวางในข้อมูลและธรรมาภิบาล และดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือสมาชิกของชมรมฯ ในด้านกฎหมายและข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้านข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในงาน นอกจากพิธีการเปิดตัว “ชมรมสื่อออนไลน์จังหวัดเชียงใหม่” แล้ว ทางคณะกรรมการบริหารฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมร่วมพูดพบปะคุยกับองค์กรต่างๆ อาทิเช่น ผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ศูนย์การค้าฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ให้เข้ากับยุคดิจิทัล 4.0.