ครูสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสที่เรียนออนไลน์ถึงบ้าน

0
34นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ลงพื้นที่สอนหนังสือให้แก่เด็กด้อยโอกาสในระหว่างที่เรียนออนไลน์ที่บ้านให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 


โดยมีนายรุสลัน สาและ สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา เขต 1 ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับเด็กดังกล่าวให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ