กองทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่

0
352

เมื่อ 13.00 น. วันที่ 21  มกราคม 62 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย   เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

 การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็ง และความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการแสดงเจตนาอันมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการเพื่อให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดระดับความรุนแรง ตลอดจนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

แม่ทัพภาคที่3  กล่าวว่า สถานการณ์ของไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ มีแนวโน้มดีขึ้น  เนื่องจากการบูรณาการ บริหารจัดการทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาอย่างแน่นแฟ้น โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการ บูรณาการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัด   ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การสนับสนุน 9 จังหวัด ในการจัดหา และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน )  เพื่อชี้แจงให้กับจังหวัด  นำไปใช้ปรับแผนรองรับสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันของ แต่ละจังหวัด โดยมีการประชุมทางไกลกับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานของแต่ละจังหวัด ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.เพื่อให้ทุกจังหวัดได้รับทราบ และนำไปประยุกต์ ใช้ในจังหวัดของตนเองได้  ตลอดจน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของจังหวัดโดยให้หน่วยทหารในพื้นที่ จัดกำลังพล และยุทธโธปกรณ์เข้าร่วมในการช่วยเหลือ เมื่อได้รับการประสาน  เพื่อให้คลี่คลายสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันในทุกจังหวัด   ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปแล้วในทุกจังหวัดจึงเป็นข้อยืนยันว่าในปีนี้ สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัด ต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับการจัดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมนิทรรศการของหน่วยงาน 10 หน่วยงาน กิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมการดับไฟ และกิจกรรมการแสดงศักยภาพของยานพาหนะและอากาศยานในการดับไฟป่าโดย ซึ่งครั้งนี้ กองการบินกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเฮลิคอปเตอร์ รุ่น AS350 ที่ผลิตขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 6 ที่นั่ง ปฏิบัติการบินต่อเนื่องได้ 3 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติการบินในภารกิจที่ต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่มีความชัน สลับซับซ้อนและต้องขึ้นลงในพื้นที่จำกัดได้ โดยสามารถปฏิบัติงานบินลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม การขนส่งกำลังพล อุปกรณ์ในภารกิจกู้ภัยเร่งด่วนฉุกเฉิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยการติดตั้งถังน้ำ Bambi ขนาด 500 ลิตร สำหรับทิ้งน้ำดับไฟป่า เพื่อสนับสนุนหน่วยดับไฟป่าให้สามารถดับไฟป่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการทิ้งน้ำจะช่วยลดความร้อนรุนแรงของไฟป่าและป้องกันการลุกลามของไฟป่าในวงกว้าง ไม่เกิดความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา

               สำหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 10 นำรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร รถยนต์ต่อต้านการเกิดวินาศกรรมพร้อมพ่วงลากหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกล รุ่น LUBO 60 ซึ่งมีขีดความสามารถหัวฉีดฝอยละอองน้ำ จำนวน 360 หัวโดยรอบ หัวฉีด Monttor  ที่สามารถฉีดน้ำได้ไกลประมาณ 50 เมตร ปรับระดับน้ำได้ 3 ระดับ มีปริมาณสิ้นเปลืองน้ำประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ลิตร/นาที นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่3 ร่วมทำแนวกันไฟกับหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรวมพลังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการเผาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน