เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลยี่เป็ง

0
179

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม 63 ที่ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่  นายสุนทร ยามศิริ เทศาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้น้ำมัน โดยสารดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ดับเพลิงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหาร อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ เข้าร่วมการฝึก


การซ้อมแผนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือดับเพลิง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้  รวมถึงอันตรายที่เกิดจากวัตถุไวไฟ เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงการจัดงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2563  ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก.