เจ้าหน้าที่บุกรื้อสุวรรณภูมิ รีสอร์ท รุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ดอยอ่างขาง

0
169

เมื่อ 5 ตุลาคม 63 เวลา 10.00 น.  นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ทหาร ตำรวจ  กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร และหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ จำนวนกว่า 150 นาย ร่วมกันปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ สุวรรณภูมิรีสอร์ท เนื้อที่ 1-1-36 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่สุด ในพื้นที่ดอยอ่างขาง  ถูกดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฝาง  โดยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติ  


โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ และอายัดสิ่งของมีค่า เพื่อนำไปเก็บรักษา พร้อมทั้งจัดทำบัญชี เพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  จากนั้นได้ใช้เครื่องจักร ทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง  โดยมีวิศวกรคอยควบคุม กำกับดูแล เนื่องจากสถานประกอบการ ราย สุวรรณภูมิรีสอร์ท  เป็นสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่  เป็นตึกขนาด 5 ชั้น  และอยู่ในพื้นที่ที่ลาดชัน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  จึงต้องปฏิบัติให้ตามหลักวิศวกรรม.