ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตำรวจภาค 5

0
166

เมื่อ 9.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 63 ที่ บริเวณชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 5  พล.ต.ท.จารุวัฒน์  ไวศวะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานการเปิดศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการ “จัดตั้งศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” เป็นกรณีเร่งด่วน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย อ.เมือง  จ.เชียงราย, อ.เมือง  จ.เชียงใหม่, อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมือง จ.ระนอง และอ.จะนะ จ.สงขลา ขึ้น  เพื่อรองรับกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีสถานที่สำหรับการคัดแยก และช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษาย์อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักสากล   


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่อยู่ระหว่างรอการช่วยเหลือ ตามกระบวนการทางกฎหมาย และใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือขณะที่บุคคลต่างๆ ยังไม่ถูกคัดแยก ซึ่งนับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เสียหาย ที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นมาตรฐาน ในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสากล นำไปสู่กระบวนการพิจารณาดำเนินคดี กับผู้ต้องหาได้อย่างถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความพยายาม ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักสากล อันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วย.