ปกครองเชียงใหม่ ออกตรวจร้านเหล้าตามมาตรการป้องกันโควิด จับผับ “i Soul you” ขายให้เยาวชน

0
78

เมื่อ 6 เมษายน 64 ตั้งแต่เวลา 21:30น. ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ โดย นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกองร้อย อส.จังหวัดเชียงใหม่ กอรมน.จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 15/2564 และคำสั่งที่ 26/2564 จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน i soul you ร้าน Too nice และ ร้านโสภา

นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์ รายงานว่า การลงพื้นที่สุ่มตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้สถานบริการ สถานประกอบการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการควบคุมเวลาการเปิดปิดมิให้เกินกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนดตามคำสั่งที่ 26/2564 ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการปฏิบัติพบว่า มีสถานประกอบการที่มีคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำนวน 1 ร้าน คือ ร้าน i Soul you อยู่พื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ปล่อยให้ เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและ จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งประสานยังสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก เข้าจับกุมและดำเนินการตามกฎหมาย


สำหรับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 26/2654 สาระสำคัญคือ กำหนดให้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ปิดบริการตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติที่เคยเปิด แต่ขายหรือให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้แค่ เวลา 23.00 น. เท่านั้น.