ดีเอสไอ ร่วมกับสาธารณสุข บุกตรวจค้นโรงงานผลิตน้ำผลไม้ปลอม มีสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

0
663

ดีเอสไอ ร่วมกับสาธารณสุขเชียงใหม่ บุกตรวจค้นโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ปลอม ที่มีสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากดื่มอาจส่งผลกระทบสารพิษตกค้าง เจ็บป่วยหรือเป็นมะเร็งได้

เมื่อ 11.00 น.วันที่ 3 สิงหาคม 61 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อม นางนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการตรวจค้นจับกุมแหล่งผลิตน้ำผลไม้ปลอม ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรืองการค้า เลขที่ 32/ หมู่  ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยสามารถตรวจยึดอาหารประเภทผลไม้ คือน้ำมะขาม วิตามินซีสูง น้ำสีน้ำตาลอ่อน ตราชื่นใจ (Chuen Jai Brand) บรรจุขวดทะเบียน อย.73-2-00852-0-0009 และ น้ำผลไม้รวม 25% น้ำสีเหลือง ตราชื่นใจ (Chuen Jai Brand) บรรจุขวด เลขทะเบียน อย.73-2-00852-0-0010จำนวนประมาณ 7,000 ขวด รวมทั้งขวดเปล่าและภาชนะบรรจุอีกจำนวนมากภายในโรงงานผลิต นอกจากนี้ยังพบสีปรุงกลิ่นมะขามสีเหลืองคล้ายน้ำมะขามที่ใช้เติมแต่งเป็นกลิ่นมะขาม โดยไม่มีมะขามจริงตามที่ระบุในฉลาก โยทางพนักงานเจ้าหน้าที่อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้อายัดน้ำผลไม้ดังกล่าวไว้ตรวจสอบชั่วคราวและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่แตง เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมตามมาตรา 25(2) ประกอบมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีโทษจำคุก 6 เดือน – 10 ปี

นางนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า  ทางสาธารณสุขฯ ได้นำอาหารบางส่วนไปตรวจสอบหาสารต้องห้าม เพื่อขยายผลไปยังความผิดฐานอื่นต่อไป เนื่องจากใส่สารกันบูดกันเสียชนิดที่ไม่อนุญาต หรือใส่ในปริมาณมากกว่าที่กฎหมายกำหนด จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค กลายเป็นสารพิษตกค้างสะสมในร่างกาย นำมาซึ่งความเจ็บป่วย เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ ไต รวมทั้งหากเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากๆ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้นจึงฝากถึงผู้บริโภค หากเลือกซื้ออาหารประเภทดังกล่าวควรดูสินค้าที่มีฉลากภาษาไทย ระบุชื่ออาหาร เลขสารบบ อย.ชื่อผู้ผลิต และนำเข้าสถานที่ตั้ง ปริมาณสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือตรวจสอบเลขสารบบอาหารเบื้องต้น บนเว็บไซต์ของ อย.ก่อนซื้อรับประทาน

สำหรับการเข้าตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมสรรพสามิต ได้ปฏิบัติตามแผนงานตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยการสุ่มซื้อตัวอย่างเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ และตรวจพบว่ามีน้ำผลไม้ที่มีการทดสอบน้อยกว่าเกณฑ์อัตราส่วนผสม ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอช ฟู๊ด เลขที่ 289/55-59  หมู่ที่ 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  จึงประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบผู้ประกอบการที่ไม่ทราบชื่อและที่ตั้ง ซึ่งผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมน้ำผลไม้ดังกล่าว โดยสถานที่ผลิตไม่มีอยู่จริง และมีการใช้สารบบอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม จากนั้นทางดีเอสไอ จึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ประสานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) สืบสวนจนกระทั่งทราบแหล่งผลิต จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสอบและจับกุมดังกล่าว.