ไทยเข้าสู่สภาวะเงินฝืด หลังเงินเฟ้อไทยต่ำสุดใน 10 ปี

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์

ไทยเข้าสู่สภาวะเงินฝืด หลังเงินเฟ้อไทยเดือนพฤษภาคมติดลบร้อยละ 3.44 ต่อเนื่อง 3 เดือน ต่ำสุดใน 10 ปี

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 99.76 ลดลงร้อยละ 3.44 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงสูงสุดในรอบ 10 ปี 10 เดือน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเงิดฝืดเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อขยายตัวต่ำกว่า 0 และตัวเลขติดลบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพบางรายการ

แต่อย่างไรก็ดี สนค.มองว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด แต่เป็นในเชิงเทคนิคเท่านั้น แม้ราคาสินค้าจะลดลงแต่มีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ ประเมินว่าตัวเลขเงินเฟ้อของไทยอาจจะลดลงต่อเนื่องแต่คงไม่ต่ำสุด ซึ่งรอประเมินตัวเลขราคาสินค้าในช่วงเดือนมิถุนายนอีกครั้ง ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.04 สนค.ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 จะยังติดลบโดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง ลบ 1.0 ถึง ลบ 0.2 มีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 0.6

ส่วนความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 422 รายการ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีสินค้าปรับสูงขึ้น 195 รายการ , สินค้าลดลง 151 รายการ และสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา 76 รายการ – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์