ไทยพร้อมเปิดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค พร้อมผลักดันระบบการค้าเสรีรองรับการส่งออกสินค้าจำเป็นจากสถานการณ์โควิด-19

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคนี้ ถือเป็นการประชุมที่มีการพบปะกันครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคมนี้ ซึ่งช่วงเช้าวันที่ 21 พฤษภาคมจะมีการเปิดประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ระหว่างผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และรัฐมนตรีการค้าเอเปคเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19จากนั้นช่วงบ่ายได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกมาพูดคุยประเด็นการวางระบบการค้าพหุภาคี และการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 12 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน เพื่อผลักดันระบบการค้าเสรีรองรับการส่งออกสินค้าจำเป็นจากกรณีการปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด


ส่วนวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 จะหารือถึงการส่งเสริมการค้าอย่างสมดุล ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่จะถูกหยิบยกมาหารือซึ่งที่ผ่านมาไทยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียวมาโดยตลอด


สำหรับการประชุมครั้งนี้จะแสดงถึงศักยภาพของไทยในการเปิดประเทศ เนื่องจากจะมีผู้แทนการค้าจาก 21 เขตเศรษฐกิจ 400 – 500 คนเข้าร่วมประชุม อีกทั้งในช่วงก่อนการประชุมจะตัวแทนภาคเอกชนของแต่ละประเทศมาร่วมหารือกับรัฐมนตรีการค้าเอเปคเพื่อนำเสนอความเห็นขับเคลื่อนพัฒนาเอเปค อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาในการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิกฟิกและสัมมนาผู้ประกอบการนำโมเดล BCG อีกด้วย