แนะซื้อน้ำมันปาล์มตามห้างแทน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จาก กก.ละ 3.00 – 3.50 บาท ในช่วงกลางปี 2563 เป็น กก.ละ 7.00 บาท ในช่วงปลายปี 2563 และทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึง กก.ละ 7.50 บาท แม้ช่วงนี้ราคาจะลดลงมาบ้างเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการขายผลผลิตได้มากขึ้น ดังนั้น กรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม ราคาผลปาล์มน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางดังกล่าว ยอมส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ผู้บริโภคหาซื้อเพื่อใช้ในครัวเรือน และอาจมีผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบ ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในแหล่งผลิตขยับสูงขึ้นตาม มีผลต่อเนื่องให้ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในท้องตลาดปรับสูงขึ้น เป็นลิตรละเกิน 48 บาท และบางพื้นที่ราคาสูงกว่านี้ ทำให้ส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค แต่คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ ซึ่งผลปาล์มจะออกเพิ่มขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนมีนาคม 64 นี้ เป็นต้นไป ดังนั้ จึงขอโอกาสนี้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่จะขายผลปาล์มได้ราคาดีขึ้น ซึ่งถือเป็นไปตามกลไกตลาดและไม่ได้ผิดปกติอะไร

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้บริโภค กรมการค้าภายใน ได้ประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ให้ช่วยตรึงราคาในระดับเฉลี่ยต่อขวดลิตรละ 48 – 49 บาทไปให้นานที่สุดและขอให้ผู้บริโภคลดภาระจากการซื้อหาน้ำมันปาล์ม โดยใช้น้ำมันทางเลือกอื่น เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว ซึ่งมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนักไปช่วงระยะหนึ่งก่อน และเมื่อถึงฤดูที่สถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กรมการค้าภายใน จะแจ้งให้ผู้ผลิต และผู้ค้า ปรับลดราคาให้สอดคล้องกับราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันที่จะปรับลดลงในช่วงดังกล่าวต่อไป .-สำนักข่าวไทย