เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2019 เชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจเหนือ คาดเงินสะพัด 1,300 ล้าน

0
329

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน หอการค้าแฟร์ 2019 ที่เชียงใหม่ งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อผู้บริโภค ตลอดการจัดงาน 10 วัน ระหว่าง 29 พ.ย.-8 ธ.ค.62 นี้ คาดมีคนร่วมงานกว่า 170,000 คน เงินสะพัดกว่า 1,300 ล้านบาท

เมื่อ 1 ธันวาคม 62 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดงาน หอการค้าแฟร์ 2019 โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ภายในพิธีเปิดมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยได้แสดงบทบาทผ่านกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก โดยนโยบายหลักด้านหนึ่งของหอการค้าไทย คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ซึ่งการจัดงานหอการค้าแฟร์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตองโจย์ดังกล่าว และถือเป็นความตั้งใจของหอการค้าไทย ที่ต้องการยกระดับงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค ผ่านแบรนด์ TCC Fair โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจขแงประเทศอย่างยั่งยืน  โดยคาดว่ามีคนร่วมงานกว่า 170,000 คน เงินสะพัดกว่า 1,300 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่มียอดรวม 1,200 ล้านบาท

 นอกจากนี้หอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาด และเพิ่มมูลค่าทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการเจราธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อและนำเข้าจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ชั้นนำของไทยกว่า 7 แห่ง และในปีนี้ทาง CP ALL ได้จัดกิจกรรม วันโอกาสดีที่ซีพีออลล์ สัญจร ที่เชียงใหม่ ภายในงานด้วย เพื่อมอบโอกาสสำคัญ ทั้งทุนการศึกษา การสร้างอาชีพ และการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ 7-Eleven ด้วย

Loading…

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ ต่อเนื่องปีที่ 2 ทางหอการค้าไทย ได้ผนึกกำลังผู้ประกอบการชั้นนำของไทยจากส่วนกลาง และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในภูมิภาค ในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และการบริการ ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในระดับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับสิ่งท้าทายทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แต่การบริโภคภาคประชาชน รวมทั้งการลงทุนของภาคอกชนยังเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวไปในทางบวกได้ และยังช่วยขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการหนุนเศรษฐกิจอีกด้วย.