เชียงใหม่เตรียมจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

0
343

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ยาว 12 คืนติดต่อกันระหว่าง 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา”

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในการกำหนดแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมของแต่ละคณะกรรมการให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยประชุมสรุปผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 รวม 12 วัน ภายในงาน มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย , การออกร้านกาชาด , การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา , การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และของดี 25 อำเภอ , การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน หรือสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด , การแสดงและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ภายในงาน และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในภายในงานเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เข้ากับโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดย โครงการตลาดประชารัฐ จะบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้ประชาชน ทั้งเกษตรกร โอท็อป สินค้าเอสเอ็มอี สินค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ และป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นมากว่า 60 ปีแล้ว ซึ่งเริ่มต้นจากการจัดงานรำลึกเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการออกร้านจากหน่วยงานราชการและเอกชนประมาณ 20 กว่าร้าน รวมถึงมีการแสดงมากมายในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงช่วงปีใหม่ ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชน และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกปี.