หอการค้าไทย จัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท

0
653

หอการค้าไทยจัดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) 2018 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 หรือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดงานระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง คาดมีรายได้หมุนเวียน 1,000 ล้านบาท

นายอัศวิน คำแวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มองเห็นการเติบโตของประเทศภาคเศรษฐกิจการค้าและบริการจะมีสัดส่วนสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทิศทางดังกล่าว อาทิ การริเริ่มจัดงานแสดงสินค้าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2505 ณ วังสราญรมย์ และในปี 2561 นี้ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย จึงได้ริเริ่มการจัดงาน “หอการค้าแฟร์ หรือ TCC Fair” ขึ้นในระดับภูมิภาค โดยจะเริ่มจัดในภาคเหนือที่ “จังหวัดเชียงใหม่” เป็นแห่งแรก และจะหมุนเวียนไปยังภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสแรกของปีหน้า

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวถือเป็นความตั้งใจของหอการค้าไทยที่ต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค เพื่อกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือ SME ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังจะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย โดยได้รวบรวมความเป็นที่สุดจากบริษัทฯของคณะกรรมการ สมาชิก ผู้ประกอบการต่าง ๆ และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และบริการ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน ในรูปแบบของประชารัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญ ในระดับภูมิภาค (เมียนมา, ลาว, จีนตอนใต้)

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจภาคเหนือ ครึ่งแรกปี 2561 ขยายตัวอยู่ที่ 2.8 % ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี อยู่ที่ 4.2%  ซึ่งหอการค้าไทย ได้กำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน –  7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่างานนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินงานของหอการค้าไทยในโครงการสำคัญอาทิ โครงการไทยเท่  และคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) ที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นการใช้จ่ายในภูมิภาค กระจายรายได้ สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น รวมทั้งการขยายตัวจากการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในภาพรวมต่อไป

ความคาดหวังการจัดงานหอการค้าแฟร์กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คาดหวังว่าจะจุดประกาย และสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก เกิดการเชื่อมโยงร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ Media Partner จัดคอนเสิร์ตชั้นนำสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมงานด้วย อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทย คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะมีรายได้หมุนเวียน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป.