หอการค้าเชียงใหม่ มอบรางวัล Top Ten Awards 2017 กับสถานประกอบการคุณภาพหลายสาขา

0
272

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลป้ายของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 หรือ Chiang Mai Top Ten Awards 2017 แก่สถานประกอบการคุณภาพหลายสาขา เพื่อยกระดับส่งเสริมด้านการค้าและการตลาด และรองรับมาตรฐานสินค้าของดีประจำจังหวัด

เมื่อ 15.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 60 ที่ห้องประชุมเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่  นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบรางวัล ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (Chiang Mai Top Ten Awards 2017) โดยมีนางวิภาวรรณ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นางอนิดา โทณะวนิก ประธานโครงการฯ พร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน

นางวิภาวรรณ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 ประจำปี 2559 มีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนเกื้อหนุนกัน โดยช่วงของการบริหารในปีนี้  ทางหอการค้าฯได้ดำเนินงานโครงการป้ายของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 หรือ Chiang Mai Top Ten Awards 2017 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้าและการตลาดของจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีฐานสมาชิกมากกว่า 100,000 ราย ให้เอื้อประโยชน์และเพิ่มยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการรับรีองมาตรฐานสินค้าของดีประจำจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการ โรงแรม สปา และด้านอสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 130 กว่าราย โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นการค้า การจับจ่ายในเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนต่อไป

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีการเดินคู่ขนานกันของภาครัฐและเอกชน ในการสร้างมาตรฐานและจุดขายของสินค้าเชียงใหม่  ซึ่งในส่วนของจังหวัดได้สร้างตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่แบรนด์ ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ภายใต้สโลแกน สินค้าดี มีมาตรฐาน มั่นใจบริการ เพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานตามขั้นตอนต่างๆ ถึง 15 ขั้นตอน การที่ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการ ป้ายของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 หรือ Chiang Mai Top Ten Awards 2017 ขึ้นนี้ จะเป็นส่วนในการเกื้อหนุนกับโครงการเชียงใหม่แบรนด์ด้วย รวมทั้งกระตุ้นให้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริการสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี.