สั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมข้อมูล เปิด 5 เมือง เสนอต่อที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาเปิดประเทศ

0
40นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อสั่งการให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมข้อมูลเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในวันที่ 23 กันยายนนี้ เพื่อพิจารณาแผนการเปิดประเทศเพิ่มอีก 5 เมือง ตามที่ได้วางแผนไว้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ) เพชรบุรี (ชะอำ) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน ) เชียงใหม่ (อ.เมือง แม่แตง แม่ริม ดอยเต่า) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564


ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่าร้อยละ 90 แต่เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้วเพียงร้อยละ 37 ซึ่งคาดว่าประมาณวันที่ 22 ตุลาคม 2564 จะสามารถฉีดเข็ม 2 ให้ครอบคลุมจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครได้ถึงร้อยละ 70 แต่หากสามารถเร่งการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น ก็จะสามารถเปิดกรุงเทพมหานครได้เร็วขึ้น เช่น ถ้าเร่งให้ฉีดเข็ม 2 ได้ครบร้อยละ 70 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ก็สามารถเปิดเมืองได้ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้น


ทั้งนี้จะต้องนำเรื่องนี้ไปหารือกระทรวงสาธารสุขเพื่อขอรับวัคซีนให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งหารือคณะกรรมการวิชาการฯ ทางด้านสาธารณสุข และในวันที่ 22 กันยายนนี้ ททท. จะประชุมร่วมกับภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป