สภาผู้ส่งออกฯ เรียกร้องคณะกรรมการเดินเรือแห่งชาติของสหรัฐฯ เร่งแก้ปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล

0
45

ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการเดินเรือแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  (US Federal Maritime Commission) เพื่อพิจารณาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาการปรับเพิ่มสูงขึ้นของค่าระวางเรือ ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า ปัญหาการขาดแคลนระวางเรือขนส่งสินค้า ในเส้นทางการค้าหลัก  อาทิ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตามที่ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มอบหมายให้คณะกรรมการเดินเรือแห่งชาติของสหรัฐและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการนำเข้าและผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสรท. นำเสนอสถานการณ์ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการปรับขึ้นของค่าระวางเรือประมาณ 5-7 เท่า จนกลายเป็นวิกฤติระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง     


อย่างไรก็ตาม เลขาธิการคณะกรรมการเดินเรือแห่งชาติของสหรัฐ ได้รับทราบถึงข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบ และเห็นถึงความสำคัญของข้อเท็จจริงในประเทศไทย จึงขอให้ สรท. ทำหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป