ราคาลำไยเชียงใหม่กระเตื้อง หลังสำนักงานพาณิชย์ เปิดจุดเร่งกระจายลำไยสดช่อถึงผู้บริโภคโดยตรงทั่วประเทศ

0
513

นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ลำไยของจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เป็นผลมาจากโครงการกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งมีการรวบรวมและกระจายลำไยสดช่อส่งปลายทางผ่านจุดกระจายลำไย 3 จุด และสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดต่างๆ 51 แห่ง หน่วยราชการอื่นๆ อีก 11 แห่ง ช่วยคัดจำหน่าย โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม จนถึงขณะนี้ สามารถกระจายผลผลิตลำไยไปแล้ว 180 ตัน มูลค่ารวมเกือบ 5,800,000 บาท ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

สำหรับราคาผลผลิตลำไยในขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงต้นฤดู คือ ลำไยรูดร่วง เกรดเอเอ ราคากิโลกรัมละ 16 – 18 บาท จากเดิม 12 – 13 บาท เกรดเอ กิโลกรัมละ 9 บาท จาก 6 – 7 บาท ขณะที่เกรดบี และเกรดซี ราคาทรงตัวอยู่ที่ 4 – 5 บาท และ 1 – 2 บาท ส่วนลำไยสดช่อที่ส่งออกไปยังประเทศจีน และอินโดนีเซีย เกรดเอเอ ราคากิโลกรัมละ 20 – 23 บาท จากเดิมราคา 19 – 20 บาท เกรดเอราคากิโลกรัมละ 16 – 17 บาท ทั้งนี้ ยังมีผลผลิตลำไยเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 12 ที่ยังไม่ออกสู่ท้องตลาด แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำอีก

ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ช่วยซื้อและบริโภคลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนมาตรการกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่เกิดจากปัญหาผลผลิตล้นตลาด.